Komu se nestalo, že by někdy neuklouzl na podlahové dlažbě? Například třeba v aquaparku, na kluzké chodbě, na pracovišti atd…. Tím chceme napsat, že z hlediska bezpečnosti je volba správné podlahové dlažby vždy na prvním místě a musí eliminovat právě možnosti uklouznutí, následného pádu a možnost úrazu. A jestli se právě chystáte na realizaci podlahové dlažby, článek je určený pro vás. Předcházejte úrazům vzniklým z uklouznutí, minimalizujte riziko správným výběrem dlažby. K tomu vám dopomůže tento článek.

Vše je spjato s fyzikálními zákony, ale nebojte, nebudeme se trápit fyzikálními výpočty a vzorečky, ale je dobré si stručně připomenout, že to spolu souvisí. Jednoduše řečeno bezpečnost podlahy závisí na součiniteli smykového tření a ještě jednodušeji tedy obecně platí, že čím je povrch dlažby hladší, tím je klouzavější. Odborníci vše spočítali, dali do norem a tabulek a na nás i na vás je si už jen vybrat tu správnou dlažbu pro váš povrch, aby se po něm chodilo pohodlně i bezpečně. Vědět bychom měli, že existuje pro skluz dlažby koeficient tření, který se označuje řeckým písmenem μ (mí)  a čím je jeho hodnota nižší, tím je povrch kluzčí.

Pro příklad dle ČSN 744505 pro byty a domy platí koeficient tření nejméně 0,3, veřejné prostory musí mít koeficient přísnější – alespoň 0,5. A kde dochází ke kontaktu s vodou (koupelny, balkony, schody ap), předpisy jsou ještě přísnější. Častěji než koeficient „mí“ se dlažba rozděluje do 5 tříd (dle německých norem), což je jednodušší.

Pro obecnou představu se pojďme podívat na základní tabulku, která vám s výběrem vhodné dlažby bezesporu pomůže a rozděluje dlažbu z hlediska skluzu do 5 tříd (R9-R13).

TŘÍDA ÚHEL SKLUZU PŘÍKLAD POUŽITÍ
R9 (µ = 0,5) 6° – 10° Bytové prostory, kanceláře, nemocnice, chodby, školy
R10 (µ = 0,6 – 0,7) 10°- 19° Malé kuchyně, garáže, koupelny a umývárny
R11 19°- 27° Terasy a další venkovní prostory, vchody okolí bazénů, školní kuchyně, prádelny
R12 27°- 35° Prostory pro zpracování tuků, sklady olejů, nákladní rampy, zpracování mléka a výroba zmrzliny
R13 Více než 35° Jatka, rafinerie tuků

Pokud tedy volíte dlažbu do výše uvedených prostor, tabulka vám napoví.

Na druhé straně dlažby pro prostory s předpokladem absolutního sucha (např. v bytech) nemusí označení „protiskluzové“ obsahovat, do žádné uvedené třídy nejsou zařazeny a zpravidla se jedná o dlažby s koeficientem µ 0,3. Pro místa s předpokladem zamokření jsou ale absolutně nevhodné.

Naopak dlažba určená pro prostory vyloženě mokré, kde se chodí bosou nohou jsou kritéria ještě přísnější a rozdělují se do 3 speciálních tříd: A, B ,C.

TŘÍDA ÚHEL SKLUZU PŘÍKLAD POUŽITÍ
A 12° – 18° Převlékárny, brouzdaliště, dna bazénů do hloubky 80 cm, sauny
B 18° – 24° Sprchy, schody mimo prostor bazénů, dna bazénů v hloubce přes 80 cm
C 24° a více Schody do vody

A ještě jedno specifikum mají dlažby s reliéfním povrchem, které jsou vyžadovány u některých typů provozů. Prohlubně těchto dlažeb dokážou pojmout určité množství kapaliny, která se na podlahu vylije. Nechceme vám milí návštěvníci našich stránek více motat hlavu, tak jen okrajově ještě zmínka o této specifikaci a tabulka pro upřesnění. Reliéfní dlažba je dlažba s povrchovým vzorem a posuzuje se u ní objem kapaliny v cm3, kterou je schopna pojmout na 1dm2. A podle toho se řadí do 4 tříd:  V4, V6, V8, V10.

TŘÍDA VÝTLAČNÝ OBJEM (cm3/1 dm2) PŘÍKLAD POUŽITÍ
V4 4 – 6 Umývárny ve velkých kuchyních
V6 6 – 8 Sklady olejů a tuků
V8 8 – 10 Prostor v prodejně určený pro zpracování masa
V10 10 a více Prostory koželužen se stroji na odstraňování masa

Jestli jste vážení čtenáři dočetli až sem a netočí-li se vám hlava z tabulek, věřte, že výběr vhodné dlažby zase tak složitý není. Pravda, trochu náročnější to je u komerčních a veřejných prostorů, kde to podléhá bezpečnostním předpisům, ale máte-li jakékoli dotazy ohledně vámi realizované dlažby, není nic jednoduššího se obrátit na odborníky ze společnosti GLOBAL SERVICE KEBRDLE s.r.o., kde vám s výběrem i realizací pokládky dlažby budou nápomocni a vše dovedou do zdárného finále. Na vás už zbude jen to příjemné. Užívat vaší nové dlažby.

Zpět na blog