„Můj dům, můj hrad“ se u nás hrdě říká, mluvíme-li o svém obydlí. A je to vskutku příznačné přirovnání, jak o své obydlí pečujeme, jak si ho krášlíme k obrazu svému a chceme ho mít co nejkrásnější.

Pokračovat ve čtení